top of page

Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser for Den Danske Strygerkonkurrence 2022

 

§ 1
Den Danske Strygerkonkurrence afholdes i København og Aarhus, Danmark fra 23. september til 1. oktober 2022.

Konkurrencen er åben for danske violinister, bratschister, cellister og kontrabassister født efter den 23. september 1992 og for udenlandske strygere født efter den 23. september 1992, som er fuldtidsstuderende på et dansk musikkonservatorium i studieåret 2021/22.

 

§ 2
Konkurrencens officielle tilmeldingsblanket samt lydfiler indsendes som elektroniske filer, som uploades til server senest 31. maj 2022 kl. 12.00

 

Ved tilmelding skal deltageren oplyse navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato og nationalitet samt uddannelsesinstitution for udenlandske deltagere. Samtidig oplyses repertoirevalg samt navn på evt. egen akkompagnatør.

Desuden skal følgende vedhæftes:

 1. Tre vellignende fotografier i sort/hvid og i høj opløsning

 2. Kort biografi (studier og karriere, i alt 100-150 ord).

 3. Kopi af pas.

 4. For udenlandske strygere: Indskrivningsbevis for 2021/2022fra et dansk musikkonservatorium.

 5. Uredigerede lydfiler i MP3-format. Se repertoire-kravene til disse under Repertoire , gældende for de enkelte instrumenter.

 6. Lydfilerne skal følges af en underskrevet erklæring fra en uvildig person om, at optagelserne af ansøgeren er ægte og uredigerede.

 

Der indbetales desuden et tilmeldingsgebyr på 300 DKK på Den Danske Strygerkonkurrences konto:

Handelsbanken

Reg.nr.: 0890

Konto nr.: 2168045

 

Angiv ved indbetaling tydeligt afsendernavn i "Besked til modtager".

Deltagergebyret refunderes ikke.

 

§ 3

Ansøgere vil den 24. juni 2022 få oplyst, om de er udvalgt som deltagere i konkurrencen.
Ansøgningen returneres ikke.

 

§ 4

Konkurrencen har tre runder, de to første er indledende, og den tredje er afsluttende. Alle tre runder er offentlige. Konkurrenceprogrammet kræves fremført udenad, dog kan sonater med klaver samt det nye værk i 2. runde fremføres med noder.


§ 5
Deltagernes rækkefølge i 1. runde afgøres ved lodtrækning.

Max ti deltagere vil få adgang til anden runde.
Max fire deltagere vil få adgang til tredje runde.

 

§ 6
Alle prøver, runder og koncerter kan – med tilladelse fra konkurrenceledelsen – blive:

 1. Optaget med billede og lyd og blive udsendt via radio, tv og internet og livestreamet via internet og/eller udsendt via konkurrencens hjemmeside

 2. Optaget på video, bånd, cd el.lign. og udsendt via konkurrencen hjemmeside

 3. Fotograferet.

I disse tilfælde fraskriver deltagere og akkompagnatører sig alle rettigheder og honorarer.

 

§ 7
Juryen består af prof. Mo Yi, prof Tim Frederiksen, kulturskoleleder Palle Friborg Kjeldgaard, violinist Kim Sjøgren, prof. Niels Ullner, prof. Morten Zeuthen, et medlem af Aarhus Symfoniorkester samt yderligere to medlemmer.

 

§ 8
Juryen har ret til:

 1. at undlade at uddele én eller flere priser,

 2. at dele en pris mellem to kandidater.

Juryens beslutning er definitiv og kan ikke appelleres.

 

§ 9
Organisationskomitéen stiller akkompagnatører gratis til rådighed for deltagerne. Det er tilladt at medbringe egen akkompagnatør til konkurrencen. Dette sker for deltagernes egen regning og skal meddeles Sekretariatet ved tilmeldingen til konkurrencen. 

§ 10
Rejseudgifter og hoteludgifter betales af deltagerne herunder eventuelle udgifter til egen akkompagnatør. 

 

§ 11

Afvikling:
1. runde: 23. og 24. september 2022 på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København: Solo og med klaver
2. runde: 25. september 2022 på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i Kbh.: Solo og med klaver
3. runde: 1. oktober 2022 i Symfonisk Sal, Musikhuset Aarhus med Aarhus Symfoniorkester: Finalekoncert og prisoverrækkelse. De fire finalister skal deltage til prøve med Aarhus Symfoniorkester den 30. sept. og generalprøve (GP) den 1. oktober i Musikhuset Aarhus.

 

§ 12

Priser
1. pris kr. 50.000 + koncert med Aarhus Symfoniorkester
2. pris kr. 30.000 
3. pris kr. 20.000
4. pris kr. 10.000

Publikumspris kr. 10.000
Aarhus Symfoniorkesters pris kr. 5.000

bottom of page